Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912-1913 г. и във Втората световна война 1939-1945 г.