Възпоменателна плоча на загиналите 25 редници от селото. Намира се на училището