Възпоменателна плоча на редник Стоян М. Петров

Починал от рани на 24 март 1917 г. в Г. Джумая