Възпоменателна плоча на 25 редници и 5 подофицери, загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.