Възпоменателна плоча на 1 подофицер и 64 редници от селото, загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.