Възпоменателен кръст на мл. подофицер Вуто Недков

Загинал на 31 декември 1916 г. в Г. Джумая