Свободно стояща паметна плоча на загиналите в Отечествената война