Седем паметни плочи на загиналите от селото опълченци и войници през 1877-1878 г., 1912-1913 г. и Отечествената война