Сборен паметник на участниците в Отечествената война

на площада