Параклис мавзолей-костница на загиналите мирни граждани след опожаряването на Стара Загора по време на Руско-турската война