Паметници, трасиращи бойния път на опълченските дружини в Руско-турската война – 2 бр.