Паметници – (4 бр.) на загиналите във войните през 1885 г. и 1912-1918 г.

В двора на църквата