Паметници – (2 бр.) на загиналите във войните за освобождение на България

В центъра