Паметници – (2 бр.) на загиналите в Отечествената война

двора на училището