Паметник с мавзолей на загиналите в Първата и Втората световна война