Паметник на загиналите през 1925-1944 г. и в Отечествената война