Паметник на загиналите от с. Пъстрогор в Отечествената война