Паметник на загиналите от с. Крачимир в Сръбско-българската война

в местността Равни кладенец до изгорелия пост