Паметник на загинали

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г. от с. Млечево, махалите Боньова ливада, Българи, Дисманица, Малиново, Мариновци, Ругулет