Паметник на загинали в Първата световна война 1914–1918 г.