Паметник на загинали в Илинденско-Преображенското въстание

Паметник на 32 загинали от Разлог в Илинденско-Преображенското въстание на 15 септември 1903 г.