Паметник на загинали в Балканските войни 1912-1913 г., Първата световна война 1914-1918 г. и в „антифашистката борба“