Паметник на участниците във Втората световна война