Паметник на участниците в Първата и Втората световна война