Паметник на участниците в Балканската и Първата световна война