Паметник на старшина първа степен Димитър Атанасов Димитров

Паметникът е изработен от ОНС село Сушица и местното население, открит е на 4 септември 1969 г.