Паметник на старшина 11 степен Димитър Димитров

Варна, в базата