Паметник на ст. подофицер Варадин Георгиев Стойков – герой от Първата световна война