Паметник на редник Желязко Ранков, загинал по време на Отечествената война