Паметник на редник Ангел Симеонов Курджиев, убит през Отечествената война