Паметник на Продан Тишков (Чардафон Велики), водач на Голямоконарската чета в Съединението 1885 г.

с. Борово