Паметник на приморци, загинали във войните 1912 – 1916 г.

Намира се на бул. „8 Приморски полк“