Паметник на подофицер Николай Данаилов Ганчев

Загинал в Отечествената война.

Паметникът се намира пред читалищната сграда.