Паметник на подофицер Димитър Петков Варелов, загинал в Отечествената война