Паметник на Петър Дилов Илиев, загинал във Втората световна война 1939-1945 г. Намира се в училищния двор