Паметник на падналите за освобождението на Родината от с. Чавдар във войните през 1912-1913 г. и 1915-1918 г.