Паметник на Николай Данаилов Пунчев

Загинал на 29 ноември 1944 г. във Втората световна война 1939-1945 г.