Паметник на мястото, където се е сражавала 5-а дружина от Българското опълчение

връх Столетов