Паметник на мястото, където се е сражавала 3-та дружина от Българското опълчение

връх Столетов