Паметник на капитаните

в района на бившето поделение 24300