Паметник на героите от Руско-турската освободителна война

Намира се в двора на църквата