Паметник на ефрейтор Антон Пеев, загинал при изпълнение на служебния си дълг през 1942 г.