Паметник на бойците, загинали в Отечествената война