Паметник на 63 загинали от 15-и ломски полк през Първата световна война