Паметник на 61 военни чинове загинали в Първата световна война 1914-1918 г.