Паметник на 5 подофицери и 27 редници, загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.