Паметник на 4 загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и 18 в Първата световна война 1914-1918 г.