Паметник на 4 подофицери и 11 редници

Загинали в Балканските войни 1912–1913 г. и в Първата световна война 1914–1918 г. Надписи: „В чест на падналите герои за свободата на Македония през 1912–1913 г. от с. Горно Камарци. Паднали в Румъния. Паднали убити през Общоевропейската война“. Имената на загиналите. Изграден е на площада.