Паметник на 4 офицери, 2 подофицери и 23 редници

Загинали в Балканските войни 1912–1913 г. и в Първата световна война 1914–1918 г. Построен е през 1920 г. Автор е каменоделецът Ив. Пачеджиев от с. Осоица.