Паметник на 30 войни, загинали в Балканските войни 1912–1913 г. и в Първата световна 1914–1918 г.